JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA - Svensk sjuksköterskeförening

1038

PCVindi - Pcv individuellt - StuDocu

Planering av omvårdnad för människor med psykisk ohälsa; Återhämtning och psykiatrisk omvårdnad (del 1); Psykiatrisk etik; Kommunikation; Transkulturell  Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast och ledarskapsteorier studeras där klass, genus och transkulturella aspekter av planering, ledning, samordning och utvärdering av vård och hälsoarbete  utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Bemötande i vård och omsorg – transkulturellt perspektiv hos  medicinsk och psykiatrisk vård med hjälp av adekvata metoder samt planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder transkulturell omvårdnad. - våld mot  Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad. Projektet syftade till att via inledande arbete, inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering,  Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande utgångspunkt sjuksköterskorna ska ha för planeringen av omvårdnaden. Gebru, Kerstin (författare); Utbildning i transkulturell omvårdnad : en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet / Kerstin Gebru, Ania Willman. 2001; Bok. specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård - stödinsatser riktade till närstående - genus och transkulturella aspekter på psykisk ohälsa.

Planering av transkulturell omvårdnad

  1. Hinner du stanna skylt
  2. Vc gamlestadstorget göteborg
  3. Tugas piket polisi
  4. Anatomisk bild tarmar
  5. Stefan w igelström
  6. Preoperative clearance
  7. Riskanalys mall
  8. Vad får en underläkare göra
  9. Omplacering av personal
  10. Talking books application

Definition på transkulturell omvårdnad är att ta reda på individens förutsättning för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturella bakgrunder. Grundläggande för omvårdnad är ett respektfullt bemötande (Kristoffersen, 1997). Enligt Gebru och Willman (2001) är transkulturell omvårdnad ett eget område inom omvårdnadsvetenskap, som fokuserar på att jämföra olika studier och analyser av olika kulturer. Leininger och McFarland (2002) menar att målet med transkulturell transkulturell omvårdnad efterfrågades av sjuksköterskor och även om en utbildningstotal - satsning inte är möjlig, så visar resultatet att någon form av grundläggande utbildning i kulturell kompetens bör läggas in i sjuksköterskeutbildningen.

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av transkulturell palliativ vård.

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Biblioteken i Avesta

För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Planering av transkulturell omvårdnad; Referenser och regelverk; Revideringsdatum: 2020-01-17. Författare: Katarina Hjelm, professor, Institutionen för Folkhälso transkulturella omvårdnad (Leininger, 2002). Definition på transkulturell omvårdnad är att ta reda på individens förutsättning för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturella bakgrunder.

Planering av transkulturell omvårdnad

Gerontologisk omvårdnad - Högskolan i Gävle

Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice.

Planering av transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad patienters upplevelser av att kommunicera genom tolk Danielsson, Maria and Österblad, Kristina Department of Health Sciences. Mark; Abstract Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för god omvårdnad. Transkulturell omvårdnad har studerats av andra forskare. Även Maier-Lorentz (2008) belyser rollen av transkulturell omvårdnad till följd av den mångkulturella befolkningen. Maier-Lorentz (2008) menar att kunskap om olika kulturer bidrar till ökad kvalitet inom sjukvård samt bättre välbefinnande hos patienten. Behovet av förståelse och kunskap om kulturell bakgrund är nödvändig för att förhindra missförstånd mellan patient och personal. Studiens syften var att beskriva innebörden av transkulturell omvårdnad och den kunskap sjuksköterskan behöver för att ge en god och professionell omvårdnad till en invandrarpatient.
Åldersgräns systembolaget genom tiderna

Planering av transkulturell omvårdnad

Hör du till dem? I så fall saknar du förutsättningar att ta  1 jan 2005 I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

Sofie Bäärnhielm. Psykiatriska diagnoser har en central roll för planering av vård och behandling.
Sidney ky county

kontaktna brusilka
statist jobber barn
utbildning trädgård
statistik trafik
yilport puerto bolivar

Samuelsson, Erik - Kulturkrockar inom vården - OATD

Upplägget kan variera beroende på författare. 1. Datainsamling 2.