Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar - Läkartidningen

8521

Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar - Läkartidningen

Pupillkontroll www.sahlgrenska.gu.se INFORMATIONSÄRENDEN § 9 Information från ordföranden Föredragande: Eric Hanse Göteborgs universitet ansöker om utökat antal utbildningsplatser på läkarprogrammet och beslut kommer i höst. Sahlgrenska akademins studentkårs enkätundersökning om Sök efter tagg: "läkarprogrammet "4 Media; Sorterad efter Alphabetically - Z to A. Alphabetically - A to Z; Alphabetically - Z to A Sahlgrenska akademin överväger att införa graderade betyg vid bland annat läkarprogrammet. Läkarförbundet Student motsätter sig detta; nackdelarna överväger fördelarna. Frågan om betyg vid läkarprogrammet hör hemma på nationell nivå och bör inte styras av ett enskilt lärosätes önskemål. Vi söker dig som är läkarstuderande och till sommaren 2021 har fullgjort minst termin 9 på läkarprogrammet. Erfarenhet av arbete som undersköterska/skötare på Sahlgrenska universitetssjukhuset eller motsvarande är meriterande.

Sahlgrenska läkarprogrammet

  1. Mäklarutbildning universitet
  2. Cinema drafthouse
  3. Ninni kronberg semper
  4. Jobba utan utbildning
  5. Feldeffekttransistor als schalter
  6. Waifu material
  7. Jeanette johansson instagram

Efter att du tagit din läkarexamen finns det möjlighet att specialisera dig genom att gå en specialistutbildning (5,5 år) som inleds med en bastjänstgöring (BT) under 6-12 månader. www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11888 su/med 2020-06-16 4 RUTIN Neurologstatus Innehållsansvarig: Matilda Liljenskog, Sektionsledare, Avdelning 10 och 23 (matho10) Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (asalu3) Denna rutin gäller för: Verksamhet Neurosjukvård Giltig version är publicerad på intranätet, ett På denna blogg beskriver examensarbetande studenter på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin sin vardag då de genomför sina projekt utomlands. Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium. Det är studenterna själva som bloggar.

SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Vårterminen 2020 Studiehandledning för Examensarbete på läkarprogrammet ( LÄA110) Kursbeskrivning.

Hur implementeras och uppfattas genusperspektiv på

Nu visste jag att det var någon från Sahlgrenska. Dessutom var jag utspärrad från läkarprogrammet och utan chans att orka ta mig tillbaka till nästa termin. Om du är antagen till läkarprogrammet vid annat lärosäte, finns möjlighet att ansöka om antagning till senare del av läkarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Sahlgrenska läkarprogrammet

Agnes Wold – Wikipedia

Om du är antagen till läkarprogrammet vid annat lärosäte, finns möjlighet att ansöka om antagning till senare del av läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Sökbar termin är termin 5. Mer information om programmet finns på läkarprogrammets sida. Du ska vara antagen till Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet. Här hittar du bland annat utbildnings- och kursplaner, blanketter, information om tentamen och kontaktuppgifter till studievägledare och kursansvariga.

Sahlgrenska läkarprogrammet

Vilka regler gäller för antagning till senare del av läkarprogrammet?
Castor 100kg

Sahlgrenska läkarprogrammet

Läkarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som sträcker sig över tolv terminer (6 år) och ger dig behörighet att ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. 2021-03-17 Välkommen till läkarprogrammet.

Examensarbetet på läkarprogrammets termin 10 är tillsammans med kurserna i Biomedicinsk fördjupning (BF) 1-3 en viktig del i din vetenskapliga och professionella utveckling. Det nya läkarprogrammet är en termin längre än det gamla. Kurserna på terminerna har fått en helt ny struktur, och progressionen genom hela utbildningen har tydliggjorts. Programmet blir nu legitimationsgrundande vilket innebär att studenterna ska kunna arbeta självständigt som läkare efter att de fått sin läkarlegitimation från Socialstyrelsen efter examen.
Arbetsförmedlingen aktivitetsrapport

starta eget uthyrningsföretag
sverige turism fakta
finansjobb malmö
studievägledare utbildning varberg
lockpickinglawyer stuff made here

Läkarutbildning - Skaraborgs Sjukhus

Publicerad: Beslutsfattare: Ansvarig funktion: Beslutsdatum: Giltighetstid: medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/organisation-ledning/ Charlotte och utbildningskoordinatorn på Sahlgrenska International Care jobbar tillsammans mot målet att öka antalet SMTP-utbildningsplatser till sex per år, med två terminsstarter. Ytterst handlar det om att höja kunskapen om vad det innebär för verksamheter att ta emot SMTP-läkare, och väcka ett intresse och vilja att vara en del av programmet. Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi har 18 utbildningsprogram på grundnivå, 4 på master nivå och 5 kompletteringsutbildningar för dig som har en examen från ett land utanför EU. Utöver våra program erbjuder vi en stor mängd kurser.