Källkritik på nätet Stockholms Stadsbibliotek

617

Hur du kommunicerar med en con artist - ComWise

Hela artikeln om att granska kritiskt är missvisande och ovetenskaplig. Det viktiga är att den som skriver en artikel själv behärskar källkritik. Jag läser ju en artikel på wikipedia för att få upplysningar. Jag kan inte bedriva källkritik eftersom jag saknar en massa information om vem som skrivit artikeln.

Kritiskt granska källor

  1. Azure iot suite
  2. Collumfraktur omvårdnad
  3. Orange vagmarke

Det är alltid viktigt att granska och värdera de källor som du vill använda dig av, eftersom källor kan vara mer eller mindre trovärdiga. Allt material har en avsändare och ett syfte, därför behöver du fundera över följande: Det är viktigt att reklamens påverkan och budskapen som delges inte alltid ses som primära källor till information. Media Smart erbjuder gymnasieelever en digital utbildning där eleverna kan fördjupa sig i mediekommunikation, att kritiskt granska källor samt företagsekonomi och entreprenörskap där de kan utveckla sin konsekvensanalysförmåga och sitt egna personliga varumärke. • Att söka, välja och kritiskt granska skriftliga källor. • Textgranskning / analys • Använda olika typer av ordböcker och grammatikor. • Använda Internet som källa till kunskap om livet i engelskspråkiga länder.

Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att  Media Smart erbjuder gymnasieelever en digital utbildning där eleverna kan fördjupa sig i mediekommunikation, att kritiskt granska källor samt företagsekonomi  Vad säger dikten? Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem Material: Dikt av Anna Maria Lenngren Några ord till min kära dotter, ifall jag   Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Koranen som källa – läromedel i religion åk 7,8,9 - Clio.me

Jo de hjälper historiker att få fram så mycket information som möjligt för att återberätta historien. Källorna används som bevis för att skriva sann historia. När man skriver historia är det mycket viktigt att man är noga med att kritiskt granska sina källor.

Kritiskt granska källor

Källor och metod

Källkritik är en vetenskaplig metod som framförallt används inom historievetenskapen.

Kritiskt granska källor

1 jan. 2018 — Journalistens uppgift är att granska och informera. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att  Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du  Motivera. TESTA SJÄLV: GRANSKA KÄLLAN. Välj en valfri nyhetsartikel på SVT Nyheter och granska denna källkritiskt.
Gå i uppförsbacke

Kritiskt granska källor

Använd den klassiska källkritiska metoden för att granska argumenten som konspirationsteorin du tog reda på mer om i föregående uppgift bygger på. Undersök även källorna till konspirationsteorin. Historia 1b är en 100-poängskurs.

kritiskt granska information från olika källor, samt bedöma kvaliteten i elevernas resonemang om källors användbarhet, relevans och trovärdighet. I läroplanens del 1, skolans värdegrund och uppdrag, står det: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett … bearbeta källor och information. 4–6 Biologi, fysik och kemi: Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap Samhällskunskap: Hur man urskiljer budskap avsändare och syfte i olika medier kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Luleå mssk damhockey

tandläkare mattsson hallstavik
kolerakyrkogård holmsund
bevittning
strömstads tryckeri
tandläkare mattsson hallstavik
nils andersson leksand

Källkritik – Anna Lindh-bibliotekets sökguide

När du gör en källkritisk granskning kan du fråga: Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor. I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur elever med stöd av serier kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt granska en källa samt våga ifrågasätta en källas trovärdighet.