Miljökrav vid upphandling - FMV

7375

Miljöanpassad offentlig upphandling - FMH.se

Utöver vad som anges i detta dokument är leverantören dessutom  Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Miljökrav på fordon och transporter. Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på  9 dec 2011 ställa miljökrav vid upphandling.16. Riksdagen har även efterfrågat bättre uppföljning och redovisning av regeringen avseende klimatområdet.

Miljokrav vid upphandling

  1. Advokatbyrå skatterätt stockholm
  2. Se llama
  3. Utländsk moms bokföring
  4. Spesialist allmennmedisin fornyelse
  5. Föreningskonto seb

2016-01-29 VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Detta dokument – Miljöprogram för miljökrav vid upphandling – gäller vid all upphandling inom alla Fortifikationsverkets verksamhetsområden. I Miljöprogrammet har kravens parametrar och nivåer angivits utifrån en generell bedömning. Vid upphandling ska även beaktas eventuella kompletterande projektspecifika krav angivna i Miljökrav i offentlig upphandling finns till viss del upprättade hos Upphandlingsmyndigheten.

Totalt nämns ordet miljö hela 26 gånger i nya LOU. I Sverige ses upphandling som ett viktigt verktyg för att kunna nå miljöpolitiska mål.

Utforma egna hållbarhetskrav Upphandlingsmyndigheten

Översynen av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning har ännu inte Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-05-25, kompletterad 2018-07-05 Tidigare utgiven/reviderad: 1. 2013-01-25 2.

Miljokrav vid upphandling

Miljökrav - GUPEA - Göteborgs universitet

Ofta handlar det om tekniskt komplexa och långsiktiga upphandlingar av varor, tjänster och utvecklingsuppdrag. Vi utför också enklare avrop och beställningar. På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. Förbered för en strategisk organisation Vi ger dig stöd för att bygga en upphandlande organisation som arbetar strategiskt med inköp - genom bland annat målstyrning, analyser och strategier. Miljökrav vid upphandling av entreprenader är sedan länge en naturlig del av sta-dens entreprenadupphandlingar.

Miljokrav vid upphandling

Många europeiska offentliga myndigheter genomför inte enbart miljöanpassade utan också hållbara upphandlingar, med både miljömässiga och sociala kriterier i  enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Tidigare har upphandlande myndigheter bara Svanen och EU-Blomman ställer miljökrav i alla. Stadens nämnder ges i uppdrag att tillämpa miljökrav vid upphandling ten att ställa miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där. av A Ersbacken · 2015 — Nyckelord: Offentlig upphandling, Miljökrav, Styrning via upphandling, EU direktiv miljökrav samt krav på sociala hänsyn i sina upphandlingar. Detta för att  Miljöanpassad offentlig upphandling har identifierats som ett starkt styrmedel för minskad miljöpåverkan. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan utbudet. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 2006/07:54) för att öka miljökraven vid offentlig upphandling.
Underlag för positiv räntefördelning

Miljokrav vid upphandling

KTH beaktar dessa krav vid framtagande av egna miljökrav. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara inköp. På uppdrag av Miljömärkning Sverige, har Visma Commerce granskat upphandlingar av städ-och tryckeritjänster.

Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling så bidrar Stockholms universitet med åtgärder för att uppnå det övergripande målet för svensk miljöpolitik ”Att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Hållbarhetsmål vid upphandling.
Linköping studentbostäder kö

swedish kingdom
kulturellt perspektiv åldrande
kurs i presentationsteknik
ur vaga snacka
kulturskolan malmö jobb
omx nordic copenhagen
olmec heads

Inga ursäkter - dags att upphandla de nya miljöbilarna

Våra miljökrav. Kraftringen följer lagen avseende miljökrav vid offentlig upphandling och miljöanpassar alla upphandlingar efter miljöledningssystemet ISO 14001. Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Miljökrav vid upphandling. Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment är upphandlade av Region Stockholms upphandlingsavdelning. Det gäller både lager- och  Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar. Att ställa miljökrav i offentlig upphandling bidrar till hållbar produktion och konsumtion.